Rádió

A vadkacsa
Henrik Ibsen
2 rész

Beszterce ostroma
Mikszáth Kálmán
52 perc

Az arany ember
Jókai Mór
9 rész

Kötelező és ajánlott irodalom

Válogatásunkkal elsősorban az iskolapadban ülő diákok, illetve pedagógusaik életét igyekszünk megkönnyíteni, de bárkinek ajánljuk a gyűjteményt, aki szabadidejét szeretné értékes művek társaságában tölteni. A kerettantervben szereplő kötelező olvasmányok körét kibővítve idén már az ajánlott olvasmányok rádiós feldolgozásait is hozzáférhetővé tesszük, emellett a középiskolai tananyagot az általános iskolaival kiegészítve. A megkerülhetetlen klasszikusok előadói ráadásul a kor legnépszerűbb, ünnepelt művészei, így az irodalmi érték mellett az előadóművészi érték is felbecsülhetetlen. A sokszor és sokak számára „nyűgös” kötelező olvasmány így garantáltan élménnyé válik az általános és középiskolások számára is. Hallgassátok, hallgassák csak!

I. István király
István király intelmei Imre herceghez
7 perc
Görög rege
Héraklész az alvilágban
19 perc
Görög rege
Thészeusz és Ariadné
21 perc
Daniel Defoe
Robinson
15 rész
George Orwell
1984
2 rész
George Orwell
Állatfarm
15 perc
Aesopus
A tücsök meg a hangya
5 perc
Lengyel Dénes
Szent László mondáiból
20 perc
Szép Ernő
Emberszag
51 perc
népballada
Kőmíves Kelemen
8 perc
Arany János
Toldi
3 rész
Lengyel Dénes
Lehel kürtje
2 perc
Móra Ferenc és Szép Ernő
Történetek Mátyás királyról
5 rész
Émile Zola
Germinal
59 perc
Móricz Zsigmond
Tragédia
18 perc
Karinthy Frigyes
Röhög az egész osztály
7 perc
Móra Ferenc
Csilicsali Csalavári Csalavér tündöklése és bukása
2 rész
Kosztolányi Dezső
Hajnali részegség
9 perc
Ady Endre
Kocsi-út az éjszakában
1 perc
Francois Villon
Testamentum
85 perc
Kölcsey Ferenc
Emléklapra
1 perc
Mikes Kelemen
Törökországi levelek
10 rész
Herczeg Ferenc
Az élet kapuja
2 rész
Mikszáth Kálmán
A néhai bárány
19 perc
Jókai Mór
A nagyenyedi két fűzfa
39 perc
Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem
58 perc
William Shakespeare
Szentivánéji álom
124 perc
Antoine de Saint-Exupéry
A kis herceg
58 perc
Fazekas Mihály
Lúdas Matyi
30 perc
Gárdonyi Géza
Egri csillagok
3 rész
Móricz Zsigmond
Légy jó mindhalálig
51 perc
Móricz Zsigmond
Pillangó
6 rész
Mikszáth Kálmán
A két koldusdiák
2 rész
Ismeretlen szerző
Rákóczi-nóta
4 perc
Petőfi Sándor
Nemzeti dal
2 perc
Tadeusz Borowski
Kővilág
54 perc
Benedek Elek
A kolozsvári bíró
7 perc
Gyóni Géza
Csak egy éjszakára…
3 perc
Karinthy Frigyes
A cirkusz
15 perc
Petőfi Sándor
A XIX. század költői
3 perc
Berzsenyi Dániel
A magyarokhoz
4 perc
Babits Mihály
Jónás imája
2 perc
Reményik Sándor
Halotti beszéd a hulló leveleknek
2 perc
Arany János
A walesi bárdok
8 perc
Petőfi Sándor
Egy gondolat bánt engemet
2 perc
Petőfi Sándor
János vitéz
27 rész
Petőfi Sándor
Magyar vagyok
3 perc
Petőfi Sándor
Szülőföldemen
3 perc
Petőfi Sándor
Reszket a bokor, mert...
2 perc
Petőfi Sándor
Minek nevezzelek?
3 perc
Petőfi Sándor
Honfidal
2 perc
Petőfi Sándor
Füstbement terv
1 perc
Petőfi Sándor
Egy estém otthon
3 perc
Petőfi Sándor
Csokonai
2 perc
Petőfi Sándor
Az alföld
3 perc
Petőfi Sándor
Arany Lacinak
3 perc
Radnóti Miklós
Hetedik ecloga
3 perc
Ady Endre
Góg és Magóg fia vagyok én…
2 perc
Arany János
Rege a csodaszarvasról
10 perc
Radnóti Miklós
Nem tudhatom
3 perc
József Attila
Mama
2 perc
Petőfi Sándor
Szabadság, szerelem!
1 perc
Arany János
Epilógus
3 perc
József Attila
Reménytelenül
1 perc
József Attila
Születésnapomra
2 perc
Vörösmarty Mihály
Gondolatok a könyvtárban
8 perc
Petőfi Sándor
A bánat? egy nagy óceán…
1 perc
Vörösmarty Mihály
Előszó
4 perc
Vörösmarty Mihály
Szózat
4 perc
Kölcsey Ferenc
Himnusz
4 perc
Csokonai Vitéz Mihály
A reményhez
3 perc
Csokonai Vitéz Mihály
Tartózkodó kérelem
1 perc
Ady Endre
Őrizem a szemed
1 perc
Balassi Bálint
Egy katonaének
3 perc
Balassi Bálint
Adj már csendességet
2 perc
Janus Pannonius
Egy dunántúli mandulafáról
1 perc
Janus Pannonius
Pannónia dicsérete
1 perc
Kölcsey Ferenc
Huszt
1 perc
Kölcsey Ferenc
Zrínyi második éneke
3 perc
Berzsenyi Dániel
A közelítő tél
2 perc
Molnár Ferenc
A Pál utcai fiúk
2 rész
Dante Alighieri
Isteni színjáték - Pokol
3 rész
Homérosz
Iliász
2 rész
Molière
Tartuffe
94 perc
Molière
A fösvény
106 perc
Henrik Ibsen
A vadkacsa
2 rész
Anton Pavlovics Csehov
Sirály
2 rész
Lev Tolsztoj
Ivan Iljics halála
64 perc
Honoré de Balzac
Goriot apó
2 rész
William Shakespeare
Hamlet
2 rész
[tradicionális]
Ómagyar Mária-siralom - Archaikus kiejtés szerinti szöveg Pais Dezső olvasatában
3 perc
[Károli Gáspár fordítása]
Biblia - Mózes öt könyve
5 rész
Petőfi Sándor
A helység kalapácsa
48 perc
[Károli Gáspár fordítása]
Biblia - Pál apostol levelei
55 perc
Homérosz
Odüsszeia - Részletek az eposz rádióváltozatából
2 rész
Vörösmarty Mihály
Csongor és Tünde
3 rész
Katona József
Bánk bán
128 perc
Babits Mihály
Jónás könyve
29 perc
Madách Imre
Az ember tragédiája
2 rész
Móricz Zsigmond
Úri muri
69 perc
Szophoklész
Antigoné
92 perc
Mikszáth Kálmán
Beszterce ostroma
52 perc
Jókai Mór
Az arany ember
9 rész
Arany János
Toldi estéje
3 rész
Anakreón
Gyűlölöm…
1 perc
[Károli Gáspár fordítása]
Biblia - Máté evangéliuma
2 rész
[Károli Gáspár fordítása]
Biblia - Apostolok cselekedetei
55 perc
[Károli Gáspár fordítása]
Biblia - Az prédikátor Salamon könyve; Énekek éneke
55 perc
Petőfi Sándor
Szeptember végén
2 perc
Arany János
Vörös Rébék
5 perc
Arany János
Szondi két apródja
6 perc
József Attila
Óda
8 perc
Catullus
Gyűlölök és szeretek
1 perc
Arany László
Fehérlófia
17 perc
[tradicionális]
Halotti beszéd és könyörgés
4 perc
Berzsenyi Dániel
Osztályrészem
2 perc
Babits Mihály
A lírikus epilógja
2 perc
Arany János
Ágnes asszony
8 perc
Arany János
A hamis tanú
6 perc
Arany János
Mátyás anyja
3 perc