Licenszek összehasonlítása

Felhasználás módja Alap licensz Bővített licensz Vállalkozói licensz
Többszörözés *
 • természetes személy által
 • nem üzletszerűen[1]
(pl. nyomtatással vagy más módon fizikai hordozón történő megjelenítés, különösen: dekoráció, magáncélú ajándék stb.)
Hozzáférhetővé tétel elektronikus hálózaton *
 • természetes személy által,
 • nem üzletszerűen[1],
 • egy alkalommal
(pl. magánblogba, online videóba[2] történő egyszeri beszerkesztés)
Többszörözés, terjesztés - nem reklámcélú nyomtatott kiadványban*
 • természetes személy által üzletszerűen,
 • vagy jogi személy és más személyegyesülés által (akár üzletszerűen, akár nem üzletszerűen[1])
 • egyszeri alkalommal, de korlátlan példányszámban (ide nem értve az utánnyomást[3])
(pl. sajtóterméknek nem minősülő kiadvány, különösen: sajtóterméknek nem minősülő könyv, füzet.)
Hozzáférhetővé tétel elektronikus hálózaton *
 • természetes személy által üzletszerűen[1],
 • vagy jogi személy és más személyegyesülés által (akár üzletszerűen, akár nem üzletszerűen[1])
 • egy alkalommal[4]
(pl. magánblogba, online videóba[5] történő egyszeri beszerkesztés)
Sajtócélú felhasználás
 • Egyszeri publikáció
 • médiatartalomban[6] (sajtótermékben vagy médiaszolgáltatásban)
 • a letöltéstől számított 30 napon belül
(pl. nyomtatott sajtóban, elektronikus sajtótermékben, televízióműsorban[7], médiatartalomnak minősülő, nem reklámcélú nyomtatott kiadványban)
Kiállítás *
 • a felhasználás (letöltéstől számított) 1 éven belüli megkezdésével,
 • maximum a letöltéstől számított 5 év időtartamra
Filmalkotás[8] készítése *
(Pl. televíziós film- vagy filmsorozat, játékfilm, dokumentumfilm stb.)
Reklámcélú felhasználás
(pl. óriásplakát, szórólap, étlap, áruajánló, egyéb nyomtatott vagy elektronikus hirdetések stb.)
Webes és nyomtatási sablonok céljára történő felhasználás
Árucikken, reklámtárgyon, csomagolóanyagon történő megjelenítés

* Magánszemély(eke)t ábrázoló fotók nem sajtócélú felhasználása esetén kérjük, fokozottan vizsgálja a személyiségi jogi feltételeket; szükség esetén – a Felhasználási Feltételek … pontjának megfelelően – kérjen egyedi engedélyt az érintettől!
Olimpiához köthető képek nem magáncélú felhasználása esetén a felhasználónak rendelkeznie kell a Magyar Olimpiai Bizottság engedélyével!


1 Üzletszerű felhasználásnak minősül a rendszeresen, nyereségszerzés érdekében végzett tevékenység.

2 Filmalkotásnak (Szjt. 64. §) nem minősülő audiovizuális felvétel.

3 Utánnyomáshoz, újrakiadáshoz újabb engedély (megrendelés) szükséges.

4 A fotó egyszeri alkalommal történő beszerkesztése és hozzáférhetővé tétele nem befolyásolja, hogy az ennek eredményeként létrejött és hozzáférhetővé tett tartalom a továbbiakban korlátlanul megtekinthető.

5 Filmalkotásnak (Szjt. 64. §) nem minősülő audiovizuális felvétel.

6 A fogalmak definícióit ld. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 1. §-ában.

7 A Fotótár Felhasználási Feltételeinek értelmében televízióműsor minden olyan televíziós műsorszám, amely nem minősül az Szjt. 64.§-a szerinti filmalkotásnak, így különösen: hírműsor, magazin-, riportműsor, stúdióbeszélgetés stb.)

8 A Fotótár Felhasználási Feltételeinek értelmében filmalkotás az Szjt. 64.§ (1) bekezdése szerinti filmalkotás azzal, hogy az MTVA a reklámfilmben történő fotó-felhasználást az egyéb filmalkotásoktól különböző díjmeghatározás alapján engedélyezi.